גברים יקשטו את עצמם

יותר נשים

צלם: לא ידוע

ENOCH 98: 1-3

1. ועכשיו, אני מבטיח לך, החכמים והטיפשים, יהיו לך חוויות רבות על האדמה.

 

2. כי אתם גברים תלבשו יותר קישוטים מאישה, ובגדים צבעוניים יותר מבתולה; בתמלוגים ובפאר וכוח, ובכסף וזהב ובסגול, ובהדר ובאוכל ישפכו כמים.

 

3. לפיכך, הם יחפצו בתורה ובחוכמה, והם יאבדו יחד עם רכושם; ועם כל תפארתם ותפארתם, ובושה ובשחיטה ובחוסר גורל גדול, תושלך רוחם לכבשן האש.

Men dressed as women and clowns
Last Days Sign: Men Dressed As Women

© 2020 ישו לחלוטין, כל הזכויות שמורות