מחשבות נוספות
Mere Thoughts: Entirely Jesus Press

שיר: צער על כעס על החטא

מְחַבֵּר:  

פאם אוסטן

Poem: Sorrow for Besetting Sin

חיים אסורים, ברזל קוצני סביב צווארי;

לחדור ולדמם, לאן שאני מפנה את מבטי;

על הטוב או הרע, משובח או עבירה;

אני הולך עם מחלה על נפשי, מתבונן אי פעם אחר נפילתי.

 

אני מתביישת בכך שהם יידעו;

הדם שהם רואים, הוא שלי;

מהפניית ראשי רחוק מדי לשמאל;

ואז מתרסק בחשש ופחד.

 

אני לא רואה שום הקלה, אבל לאורך חיי לקחת;

לא מוות שמפחיד, אלא לחיות למען החיים;

כאשר חטאים מוחאים אכן משאירים את כאבם;

ונשארים בושה ופחד וחוסר תקווה.

 

ובכל זאת עלי להמשיך להתקדם;

אצל ישו, דמו שלו הוא שפך;

וגפנים קוצניות סביבו נוקבות;

ומסמר אותו במקום החוטא.

 

ואם בא למות למעני;

ותנקב את גופו על אותו עץ;

ואז גם אני אקח אומץ;

להמשיך, הפחדים שלי נוטשים.

 

האם אני חושש, ולא עשה כן;

מתחת לירח, במקום הגן ההוא;

להזיע טיפות דם עם בוא האימה;

אבל קרא חטא חטא, ותמות למעני.

 

הוא לא נאבק בחטאי;

עם זאת, הוא עשה מאבק למען השליפה שלי;

מעצם הדברים שעוקצים את ליבי;

הוא ראה, הוא ידע, הוא נתן את הכל שלו.

 

יכול להיות שאני לא כל מה שאני מאחלת לו עכשיו;

אני לא יכול לאבד את הגבול הקוצני הזה;

אבל לא בפחד אני אעמוד;

רק בצער, כשאני שומר על שקט.

 

זו האמונה שהוא רואה בליבי;

זו אמונה שהוא רצה מההתחלה;

האמונה הזו אני אמצא עוד יותר;

כשאני לא מצליח להשתחרר, אהבתו נרתמת.

© 2020 ישו לחלוטין, כל הזכויות שמורות